0

ทำไมมวยไทยถึงต้องไหว้ครูก่อนขึ้นชก

2020-07-17 10:39:47

#มวยไทย
?ทำไมมวยไทยถึงต้องไหว้ครูก่อนขึ้นชก ??
☑️ เพราะการไหว้ครูก่อนขึ้นชก ถือเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณและความเคารพต่อครูมวย พ่อแม่ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง 
☑️ เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ทำสืบต่อกันมาช้านานจนกลายเป็นประเพณีหนึ่งที่ต้องทำก่อนขึ้นชกเสมอ 
☑️ นอกจากนี้การไหว้ครูยังเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของศิลปะมวยไทยอีกด้วย เพราะฉะนั้นการไหว้ครูจึงมีความสำคัญมากทีเดียว
? ท่าไหว้ครูจะมี 2 ตอนด้วยกัน คือ ท่าพรหมนั่ง  และท่าพรหมยืน
พร้อมแล้ว ไปดูกันเลยยย


ตอนที่ 1

1.ท่าพนม
ท่านี้เป็นท่าเริ่มต้นในการไหว้ครู
คุกเข่าตัวตรง พนมมือเสมอหน้าอก ทำจิตใจให้สงบ และกราบลงที่พื้น 3 ครั้ง เพื่อระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
2. ท่าเทพพนม
นั่งคุกเข่า โน้มตัวไปข้างหน้า กางแขนทั้งสองข้างไปข้างหลัง หลังจากนั้นวาดแขนมาข้างหน้า หงายมือขึ้นเป็นท่ากอบแม่ธรณี
แล้วเข้าสู่ท่าถวายบังคม ยกขึ้นไหว้จดที่หน้าผากเป็นท่าถวายบังคม เอนตัวไปข้างหลังพองาม 
3. ท่าปฐม
เป็นท่าที่ทำต่อจากท่าถวายบังคม โดยก้าวเท้าขาวออกไปข้างหน้า และงอเข่าตั้งฉากกับพื้น งอหลังเท้าให้เชิดขึ้น
กำหมัดทั้งสองข้าง แขนขาอยู่บนต้นขาขวา แขนซ้ายอยู่เสมออก 
4. ท่าพรหม
ทำต่อจากท่าปฐม โดยก้าวขาขวาออกข้างหน้า โน้มตัวไปข้างหน้า
เข่าซ้ายติดพื้น แล้วยกขาซ้ายขึ้น
ควงแขนจากหน้าอก 3 ครั้ง เมือทำเสร็จให้กลับไปนั่งบนส้นเท้าซ้าย 
5. ท่าสอดสร้อยมาลา
ทำต่อจากพรหม เอนตัวมาด้านหน้า มือซ้ายสอดขึ้นเหนือแขนขวา หลังจากนั้นมือซ้ายชักไปด้านหลังระดับเอว นั่งด้วยส้นเท้าซ้าย 
ตอนที่ 2


6. ท่าพรหมยืน
เตะเท้าซ้ายย่างสามขุม เตะเท้าขวาพร้อมหมุนไปทิศเบื้องขวา ไหว้ทิศเบื้องขวา ร่ายรำท่านกยูงรำแพน
เตะเท้าซ้ายย่างสามขุม เตะเท้าขวาย่างสามขุม เตะเท้าซ้าย หมุนทิศเบื้องซ้าย ไหว้ทิศเบื้องซ้าย ร่ายรำท่าหงส์เหิน
เตะเท้าขวาย่างสามขุม เตะเท้าซ้ายย่างสามขุม เตะเท้าขวา พร้อมหมุนไปทิศเบื้องหลังผ่านขวามือ ไหว้ทิศเบื้องหลัง ทำท่าดูดัสกร ทำท่าพระรามแผลงศร 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 ต้องก้าวเท้าซ้ายไปย่างสามขุม ยกเท้าซ้ายไปข้างหน้า กระแทกลงสู่พื้นด้านซ้าย ด้านขวาและตรงกลาง ยกเท้าซ้ายย่างสูงถอยหลังสลับเท้าขวาจนถึงมุม เท้าชิด ไหว้ เสร็จการไหว้ครู