0

นโยบายการคืนเงิน

ทางบริษัท ไฟเตอร์ มวยไทย2019 จำกัด มีนโยบายการคืนเงิน ดังนี้


  1. ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินเต็มจำนวนตามช่องทางที่ลูกค้าชำระเงิน
  2. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง สามารถขอคืนเงินเต็มจำนวนหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพดียังไม่ผ่านการใช้งาน
  3. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้วแต่ไม่พอใจในคุณภาพสินค้า สามารถขอคืนเงินเต็มจำนวน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพดียังไม่ผ่านการใช้งาน

ระยะเวลาในการคืนเงิน


  1. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่สั่ง ต้องแจ้งบริษัทภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า
  2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่พอใจในคุณภาพสินค้า ต้องแจ้งบริษัทภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า (ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้ลูกค้า 1 ครั้งต่อท่านต่อเดือน)
  3. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินและระยะเวลาขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร
  4. กรณีชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืน ภายใน 5-10 วันทำการ นับจากได้รับสินค้าคืนจากลูกค้า

Showroom

TAKA SPORT SELECT , 2nd Floor SIAM Takashimaya @ ICONSIAM 

We're open Everyday (10:30AM-21:30PM)

HELP & SUPPORT 

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ติดต่อเรา

Tell 099-178-9900, 098-260-0356

นโยบายการคืนเงิน